Aalst vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat al onze medewerkers hier discreet mee omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Aalst verwerkt de persoonsgegevens die via dit formulier werden verstrekt, ofwel als reactie op een vacature ofwel als spontane sollicitatie, uitsluitend voor de werving van nieuwe werknemers, de analyse en beheer van de kandidatuur en de organisatie van de selectieprocedure.

Dit impliceert dat Aalst gegevens kan delen met externe partners in het kader van een selectieprocedure (assessmentkantoor, afname testen, externe juryleden en tevredenheidsenquête).

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze opdracht.

Concreet gaat het om alle gegevens die je hebt vermeld in jouw cv :

  • Identificatie- en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Persoonlijke gegevens (geboortedatum, burgerlijke stand, nationaliteit)
  • Professionele kwalificaties (opleidingen, in het bezit zijn van een rijbewijs, attesten)
  • Professionele ervaring
  • Gegevens m.b.t. vrijetijdsactiviteiten en interesses

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens te raadplegen of te bewerken door contact op te nemen via personeelsdienst.selecties@aalst.be